ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

1.       Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Регіональний план управління відходами на території Житомирської області до 2030 року (далі – РПУВ).

РПУВ  є документом державного планування місцевого рівня, який підлягає процедурі визначення стратегічної екологічної оцінки відповідно до п.1. ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Основною метою РПУВ є створення та забезпечення належного функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля, зумовленого утворенням відходів, шляхом дотримання ієрархії управління відходами, з урахуванням економічних можливостей як держави, області, громад, так і основних утворювачів відходів.

2.   Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Житомирська обласна рада, Житомирська обласна військова адміністрація.

3.   Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури;

Відповідно до пункту 4 ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт РПУВ та Звіт про його стратегічну екологічну оцінку розміщено на офіційному вебсайті Житомирської обласної військової адміністрації (розділ «Інші рубрики» https://oda.zht.gov.ua/) та Управління  екології та  природних ресурсів Житомирської обласної  військової адміністрації (розділи «Стратегічна екологічна  оцінка. Повідомлення  про  оприлюднення проєктів документів державного планування» (https://eprdep.zht.gov.ua/SEO_povidomlennia.html)  та «Доступ     до публічної інформації/Консультації з громадськістю» https://eprdep.zht.gov.ua/Konsultacii%20z%20gromadskistiu%202022.html).

Громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту РПУВ розпочато з дня його оприлюднення, а саме – 13 липня 2023 року, на сайті Управління екології та природних ресурсів Житомирської військової адміністрації та триватиме упродовж 30 днів, до 11 серпня 2023 року.

 б) способи участі громадськості;

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документа державного планування. Відповідно до п. 7 ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;

Отримати інформацію та ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією можна у відділі оцінки впливу на довкілля Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації за адресою: вул. Театральна 17/20, м. Житомир, 10014. Відповідальні особи: Ліонов С.С., Стеглюк Н.О., тел.  (0412) 47-25-36.

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій.

Зауваження і пропозиції до проєкту РПУВ та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку роки подаються до Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації за адресою: вул. Театральна 17/20, м. Житомир, 10014 або в електронному вигляді на електронну адресу: pryroda@eprdep.zht.gov.ua. Відповідальні особи: Ліонов С.С., Стеглюк Н.О., тел.  (0412) 47-25-36.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів – з 13 липня 2023 року до 11 серпня 2023 року.

Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

ґ) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування.

Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації за адресою: вул. Театральна 17/20, м. Житомир, 10014.