ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

1.       Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2023-2027 роки.

Програма  є документом державного планування місцевого рівня, який підлягає процедурі визначення стратегічної екологічної оцінки відповідно до п.1. ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Основною метою Програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення екологічної ситуації на території Житомирської області, зниження екологічних ризиків, зокрема викидів парникових газів, створення належних умов для досягнення безпечного для життя населення стану навколишнього природного середовища.

2.   Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Житомирська обласна рада; Житомирська обласна військова адміністрація.

3.   Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури;

Відповідно до пункту 4 ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт Програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2023-2027 роки та Звіт про стратегічну екологічну оцінку Програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2023-2027 роки розміщено на офіційному  вебсайті Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної  військової адміністрації (розділи «Стратегічна екологічна      оцінка. Повідомлення      про оприлюднення проєктів документів державного планування» (https://eprdep.zht.gov.ua/SEO_povidomlennia.html)  та «Доступ    до публічної інформації/Консультації з громадськістю» https://eprdep.zht.gov.ua/Konsultacii%20z%20gromadskistiu%202022.html).

Громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми розпочато з дня його оприлюднення, а саме - 14 листопада 2022 року, на сайті Управління екології та природних ресурсів Житомирської військової адміністрації та триватиме упродовж 30 днів, до 14 грудня 2022 року.

 б) способи участі громадськості;

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документа державного планування. Відповідно до п. 7 ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;

Отримати інформацію та ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією можна у відділі оцінки впливу на довкілля Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації за адресою: вул. Театральна 17/20, м. Житомир, 10014. Відповідальні особи: Ліонов С.С., Стеглюк Н.О., тел.  (0412) 47-25-36.

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій.

Зауваження і пропозиції до проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2023-2027 роки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2023-2027 роки подаються до Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації за адресою: вул. Театральна 17/20, м. Житомир, 10014 або в електронному вигляді на електронну адресу: pryroda@eprdep.zht.gov.ua. Відповідальні особи: Ліонов С.С., Стеглюк Н.О., тел.  (0412) 47-25-36.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів – з 14 листопада 2022 року до 14 грудня 2022 року.

Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

ґ) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування.

Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації за адресою: вул. Театральна 17/20, м. Житомир, 10014.