ЗАКОНОДАВСТВО

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

КОДЕКСИ УКРАЇНИ
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
"Про охорону навколишнього природного середовища"

"Про охорону атмосферного повітря"

"Про державний контроль за використанням та охороною земель"

"Про охорону земель"

"Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"

"Про аквакультуру"

"Про управління відходами"

"Про пестициди і агрохімікати"

"Про поводження з радіоактивними відходами"

"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання "

"Про зону надзвичайної екологічної ситуації"

"Про екологічний аудит"

"Про тваринний світ"

"Про рослинний світ"

"Про захист рослин"

"Про природно-заповідний фонд України"

"Про екологічну мережу України"

"Про оцінку впливу на довкілля"

"Про стратегічну екологічну оцінку"

"Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

"Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

"Про доступ до публічної інформації"

"Про звернення громадян"

У К А З И
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

ПОСТАНОВИ
Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи"

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

НАКАЗИ
Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у продуктах харчування та питній воді"

Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
Розпорядження № 59 від 09.03.2016 "Про затвердження у новій редакції Переліку відомостей, які містять службову інформацію"