ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ!

 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (далі – Управління) повідомляє.

Відповідно до  частини першої статті 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  суб’єкт господарювання, який  отримав висновок з оцінки впливу на довкілля умовами  якого передбачено здійснення післяпроєктного  моніторингу впливу діяльності, зобов’язаний дотримуватися встановлених умов висновку та  інформувати про результати моніторингу Уповноважений територіальний орган –Управління, або, у випадку коли висновок видавав Уповноважений центральний орган  – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля), у встановлені  висновком строки.

Зауважуємо, що  відповідно до частини другої ст. 16 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємств тимчасово забороняється (зупиняється) у разі порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля, зокрема, у разі недотримання під час провадження господарської діяльності екологічних умов (у т. ч. нездійснення післяпроєктного моніторингу), передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля.

Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроєктного моніторингу визначені у висновку з оцінки впливу на довкілля.

Крім вищезазначеного звертаємо увагу, що відповідно до частини четвертої статті 4 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності (із зазначенням органу, номера та дати їх прийняття) оприлюднюється суб’єктом господарювання протягом трьох робочих днів з дня їх отримання суб’єктом господарювання шляхом розміщення в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті.