На території Житомирської області створено лісовий заказник місцевого значення «Березовий гай»

З метою розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, забезпечення збереження біорізноманіття в області за поданням управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації рішенням Житомирської обласної ради від 23.05.2019 № 1459, на території Забілоцького лісництва Радомишльського району Житомирської області, створено лісовий заказник місцевого значення «Березовий гай».

Заказник площею 81,2 га знаходиться на території ДП «Радомишльський лісгосп АПК».

У ландшафтному відношенні територія заказника являє собою широкий практично плоский заліснений плакор, а також його заліснений південний схил з відносною висотою близько 20 м.

Ґрунти заказника дерново-слабопідзолисті піщані або глинисно-піщані під березовими лісами у свіжих суборах. Меншу площу заказника займають дерново-середньопідзолисті піщані і супіщані ґрунти під соснами.

Рослинний покрив заказника представлений головним чином похідними березовими лісами (на місті колишніх соснових лісів), які переважають у центральній частині заказника. Значно меншу площу займають штучні соснові ліси та ще меншу – вільхові ліси.

Деревостан берези повислої має переважно поросльове походження, вік 50 років, середню висоту 21 м, середній діаметр 24 см.

В умовах свіжих суборів та значного освітлення поверхні землі формуються березові ліси злакові або березові ліси вересові. В обох асоціаціях ярус підліску представлений поодинокими кущами крушини ламкої, глоду кривостовпчикового, зіноваті руської та невисокими деревцями горобини звичайної. У березових лісах злакових трав'яно-чагарниковий ярус негустий. Домінують в ньому злаки: костриця овеча, зиглінгія лежача та польовиця виноградникова. Меншу участь у формуванні ярусу відіграють такі види, як верес звичайний, брусниці, конвалія звичайна, дзвоники круглолисті, вероніка лікарська, буквиця лікарська, орляк звичайний, нечуйвітер зонтичний, нечуйвітер волохатий, перстач білий, перестріч лучний, золортушник звичайний.

Трав'яно-чагарниковий ярус березових лісів створений із чагарничків-вересу звичайного, брусниць, молінія голуба, чорниці, перстач прямостоячий, вербозілля звичайне, плаун булавовидний, перестріч лучний, орляк звичайний, щитник шартрський та ін.

Соснові ліси штучного походження, займають центральну та південно-західну частини території. Вони за рослинним покривом є однотипними. Лісовим культурам сосни виповнилося 63 роки, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см.

Рослинний покрив соснових лісів представлений ценозами крушиново-рідкотравних, крушиново-чорнично-зеленомохових.

Трав'яно-чагарниковий ярус представлений із чорниць, брусниць, ожики волосистої та ін. Моховий ярус практично відсутній.

Більш розвинутими є ценози крушиново-чорнично-зеленомохових. В них ярус підліску середньогустий, представлений крушиною ламкою з домішкою горобини звичайної. Трав'яно-чагарниковий ярус також середньогустий. Основу його утворюють чорниці, постійними видами є молінія голуба, брусниці, ожика волосиста, перестріч лучний. Моховий ярус густий, рівномірний. Виявлено популяцію плауна колючого, занесеного в «Червону книгу України» (2009).

Значну цінність заказника представляють дуби віком 65 років у вологому сугруді. Дуб звичайний у цьому віці має середню висоту 20 м, середній діаметр 24 см. у трав'яному ярусі серед фіалки Рейхенбаха, копитняка європейського, осоки пальчастої, дзвоників кропиволистих та ін. Знайдено рідкісний вид рослин, занесений в «Червону книгу України» (2009) – коручка морозниковидна.

Незначні площі заказника займають вільхові ліси, Вони представлені ценозами вільхових лісів болотнотравних та вільховими лісами ожиновими.

Тваринний світ заказника – фоновий. На його території мешкає популяція козулі європейської та дикого кабана.

Пріоритетами охорони заказника є популяції рідкісних видів рослин, занесених в «Червону книгу України» (2009) – коручки морозниковидної та плауна колючого.

Безсумнівним пріоритетом також є лісовідновний процес зі зміною головної породи – з берези повислої на сосну звичайну.

Охоронний режим заказника повинен впершу чергу забезпечити збереження стійкості лісових екосистем. Рубки головного користування в заказнику забороняються. Проведення санітарних рубок дозволяється в законному порядку у соснових лісах, при цьому перевага повинна приділятися вибірковим санітарним рубкам.  У березових лісах заказника, санітарні рубки забороняються.

      Управлінням екології та природних ресурсів проводиться постійна робота щодо розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Житомирщини. Природно-заповідний фонд області представлений унікальними та найкраще збереженими природними територіями та об'єктами майже всіх типів та категорій.