Результати моніторингу популяції рябчика шахового

(Fritillaria meleagris L.) у Житомирській області

 

27 квітня 2023 р. у натурних умовах к.б.н. О. Орловим та головним спеціалістом Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОВА О. Файдюком перевірено стан популяції рябчика шахового у заказнику.

Виявлено, що популяція знаходиться у задовільному стані, вид масово цвіте, щільність популяції практично не змінилася. Важливим є те, що вікова структура популяції є повночленною, наявна значна кількість ювенільних особин, що дозволяє сподіватися на подальше існування цієї популяції. Заповідний режим, безсумнівно, сприяє цьому.

         Рябчик шаховий (Fritillaria meleagris L.) – палеарктичний вид з диз’юнктивним (розірваним) ареалом, занесений до «Червоної книги України» (2009) з природоохоронним статусом «вразливий». Ареал виду в Україні також розірваний, приурочений переважно до Карпатського регіону – Закарпаття, Прикарпаття, Розточчя-Опілля, крайнього заходу Західного Полісся. У Житомирській і Київській областях вид знаходиться в ізольованих локалітетах, далеко відірваних на схід (приблизно на 400 км) від суцільної межі поширення виду. У Київській області вид зустрічається лише у південно-західній, лісостеповій частині, у заплаві р. Рось, а у Житомирській області – також у лісостеповій частині, у єдиному місцезнаходженні – у заплаві р. Роставиця, поблизу с. Голубівка Бердичівського (колишнього Ружинського) району.

         Знайшов цей вид у згаданому локалітеті д.с.-г.н., професор П.В. Литвак у 1985 році. У 2018 р. згідно рішення Житомирської обласної ради від 07.03.2018 №998 «Про утворення об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення» локалітет рябчика шахового був заповіданий у ботанічному заказнику місцевого значення «Голубіївський ліс» (145 га). Нині заказник перебуває у віданні ДП «Коростишівське лісове господарство» (Ружинське лісництво, квартали 32, 33, 34) та ДП «Коростишівський лісгосп АПК» (Андрушівське лісництво, квартал 129, виділи 3, 4, 5). Щільність популяції рябчика на час утворення заказника коливалася від 8 особин/м2 до 20 особин/ м2.

 

 

Фото та текст к.б.н. О. Орлова.