Вчергове розширено межі природно-заповідного фонду

 

 

На сесії Житомирської обласної ради від 16 березня 2023 року № 511-513  прийняті рішення про оголошення нових та розширення меж існуючих об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

Розробником проєктів рішення є Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації. Відповідні рішення вже опубліковані на сайті Житомирської обласної ради.

 

Рішеннями створено:

* Ландшафтний заказник місцевого значення «Над Случчю», заказник займатиме площу 29,0, його місцезнаходження на лівому березі р. Случ між смт. Миропіль та с. Колодяжне на землях Миропільської селищної ради.

Основним завданням заказника є охорона та збереження в природному стані унікальних та типових ландшафтів, видів, занесених у Червону книгу України, а також збереження городища Колодяжне-3, яке має історико-культурну цінність території.

Пріоритетом охорони в проєктованому ландшафтному заказнику «Над Случчю» є охорона типових для місцевості широколистяних лісів із значним природоохоронним, водоохоронним, ґрунтозахисним, естетичним та історико-культурним значенням, а також популяції тварин та рослин, занесених у Червону книгу України, – підсніжника білосніжного, стрічкарки малинової, подалірія та регіонально рідкісного виду Житомирської області на крайній східній межі ареалу – живокоста серцевидного.

 

 

 

Фото виконане О.В. Грибом

 

* Лісовий заказник місцевого значення «Дубовець», площею 525,1 га на території ДП «Коростишівське лісове господарство», Івницьке лісництво, квартали 63, 73, 81, 86, 89, 92, виділи 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 19, Ходорківське лісництво, квартали 19, 25, 31, 36, 43, 50, виділи 10, 11, 12.

Заказник розміщений у суміжних лісових кварталах Івницького та Ходорківського лісництв ДП «Коростишівське лісове господарство». Територія заказника заболочена, зайнята переважно середньовіковими та пристигаючими чорновільховими, березово-чорновільховими та березово-дубовими лісами у типі лісорослинних умов сирий сугруд, рідше – вологий сугруд. На території заказника знаходиться витік річки Дубовець.

Пріоритетами охорони у заказнику є середньовікові (60 - 90 років) чорновільхові, березово-чорновільхові та березово-дубові лісові насадження, а також рідкісні види рослин, занесені у Червону книгу України (2009): гніздівка звичайна, лілія лісова та коручка морозноковидна; види тварин, занесені у Червону книгу України (2009) – підорлик малий, жук-олень.

 

* Гідрологічний заказник місцевого значення «Глозна», площею 126,4 га на території ДП «Білокоровицьке лісове господарство», Білокоровицьке лісництво, таксаційний квартал 12 (виділи 5 та 7) та квартал 13 (виділи 1-6 та 8).

У гідрологічному заказнику «Глозна» пріоритетами охорони є види рослин, занесені у Червону книгу України (2009): верба лапландська (Salix lapponum L.) та шейхцерія болотна (Scheuhzeria palustris L.) – гляціальні релікти; рідкісні водні комахоїдні види – пухирник малий (Utricularia minor L.) та пухирник проміжний (Utricularia intermedia Hayne). Пріоритетом охорони також є популяції рідкісних видів фауни, занесених у Червону книгу України (2009): журавель сірий (Grus grus Linnaeus, 1758), змієїд (Сircaetus gallicus Gmelin, 1788) та тетерук євразійський (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758), канюк звичайний (Buteo buteo Linnaeus, 1758) та яструб великий (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758), які охороняються Бернською конвенцією.

 

60-річний мезотрофний сосняк багново-сфагновий у гідрологічному заказнику «Глозна» (Білокоровицьке лісництво, квартал 13, виділ 1)

Росичка круглолиста на сфагні Магеллана в оліго-мезотрофному сосняку сфагновому, у гідрологічному заказнику «Глозна» (Білокоровицьке лісництво, квартал 13, виділ 2)

Фото виконані О.О. Орловим

 

* Лісовий заказник місцевого значення «Урочище Зрубок». Площа – 40,9 га. Місцезнаходження – ДП «Романівський лісгосп АПК», Баранівське лісництво.

Територія заказника зайнята берегозахисними лісовими насадженнями, які виконують водоохоронну функцію. Ліси заказника – середньовікові березово-вільхові та вільхові у вологих сугрудах.

 

* Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб монастирський». Площа – 0,01 га. Місцезнаходження – м. Житомир, вул. Велика Бердичівська,45. 

Пріоритетом охорони є старовіковий дуб.

 

* Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб Ігнатія Крашевського». Площа – 0,01 га. Місцезнаходження – м. Житомир, вул. Любарська,4. Пріоритетом охорони є старовіковий дуб.

 

 

Фото виконане О.М. Файдюка

 

* Ландшафтний заказник місцевого значення «Дубовий гай». Площа – 2,0 га. Місцезнаходження – м. Житомир в районі вул. Богунської. 

Пріоритетом охорони є зелені насадження в межах м. Житомир, які пропонується зберегти для рекреаційної діяльності населення.

 

* Гідрологічний заказник місцевого значення «Гудюча криниця». Площа – 3,0 га. Місцезнаходження – Овруцька міська рада. 

Пріоритетом охорони є угруповання, занесені до раритетних списків резолюції 4 Бернської конвенції, а саме: зарості крупних осок переважно без застою води (D5.2 Beds of large sedges normally without freestanding water); угруповання Nardus stricta (E1.71 Nardus stricta swards); рівнинні та низькогірні сінокосні луки (E2.2 Low and medium altitude hay meadows); мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки (E3.4 Moist or wet eutropic and mesotrophic grassland); сухі пустища (F4.2 Dry heaths); прирічкові чагарники (F9.1 Riverine scrub); заболочені вільхові ліси на некислому торфі (G1.41 Alnus swamp woods not on acid peat), ацидофільні ліси з домінуванням Quercus (G1.8 Acidophilous Quercusdominated woodland).

 

* Ландшафтний заказник місцевого значення «Городоцький». Площа – 8,5767 га. Місцезнаходження – на території Білокриницького старостинського округу Городоцької селищної ради. 

Мета створення охорона типових та унікальних природних комплексів та ландшафтів, а також червонокнижних видів рослин і тварин.

 

* Гідрологічний заказник місцевого значення «Малиновий мох». Площа – 4,9 га. Місцезнаходження – Овруцька міська рада. 

Пріоритетом охорони є угруповання, занесені до раритетних списківрезолюції 4 Бернської конвенції, а саме: угруповання Nardus stricta (E1.71 Nardus stricta swards); рівнинні та низькогірні сінокосні луки (E2.2 Low and medium altitude hay meadows); мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки (E3.4 Moist or wet eutropic and mesotrophic grassland); сухі пустища (F4.2 Dry heaths); прирічкові чагарники (F9.1 Riverine scrub); прибережні вербові ліси (G1.11 Riverine Salix woodland); ацидофільні ліси з домінуванням Quercus (G1.8 Acidophilous Quercus dominated woodland); заболочені хвойні ліси неморальної зони (G3.E Nemoral bog conifer woodland).

 

* Ландшафтний заказник місцевого значення «Гальчинський». Площа – 21,0 га. Місцезнаходження – Андрушівська міська рада. 

Основними завданнями заказника є: збереження видів рослин і тварин, занесених у Червону книгу України; збереження цінних природних комплексів та ландшафтів; підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

 

Рішеннями розширено межі:

* загальнозоологічного заказника місцевого значення «Берльоне». Площа – 65,0 га (загальна площа - 843). Місцезнаходження – Олевська міська рада. 

Мета розширення меж – збереження місць існування фауністичного різноманіття, у тому числі рідкісної фауни Житомирського Полісся, зокрема, журавля сірого, лелеки чорного, тетерука, орябка, сови бородатої, змієїда, підорлика великого, видри, лося та інших видів.

 

* ландшафтного заказника місцевого значення «Лумлянський». Площа – 43,8369 га (загальна площа – 84,6755). Місцезнаходження – Малинська міська рада (північна частина Лумлянського водосховища). 

Мета створення – охорона та збереження в природному стані водосховища та прибережних захисних лісових насаджень, а також червонокнижних видів рослин і тварин.

 

* межі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Горошквіське замчище», площею 2,0279 га (загальна площа становить – 7,0279 га) на території Хорошівської селищної ради.

Територія парку-пам’ятки має високу історико-культурну цінність. Пріоритетами охорони є збереження природних комплексів та ландшафтів у межах населеного пункту, а також здійснення рекреаційної та еколого-просвітницької функції для населення.

 

* гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Урочище «Нивки». Площа – 8,41 га (загальна площа – 11,41 га). Місцезнаходження – Станишівська сільська рада.

У ландшафтній структурі територія гідрологічної пам’ятки природи - це глибока мальовнича балка, тальвег якої досяг рівня ґрунтових вод. Довжина балки дорівнює 375 м, ширина - 80 м, глибина - 8 м. Біля підніжжя бортів балки з - під землі б’ють два природні джерела води, які облаштовані місцевим населенням. Вода в них якісна питна, яку населення використовує для своїх потреб.

Пріоритетом охорони пам’ятки природи є ландшафтний комплекс давньої балки з природними джерела якісної питної води та рослинність старого вільхового лісу.