РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ

 

Міжнародний день захисту клімату

9 травня 1992 року в Бразилії в Ріо-де-Жанейро була урочисто прийнята Рамкова конвенція ООН з питань зміни клімату (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Метою цієї конвенції була стабілізація концентрацій парникових газів в атмосфері на рівні, який би запобіг небезпечному антропогенному втручанню до кліматичної системи.

Рамкова конвенція ООН з питань зміни клімату (РКЗК ООН) була підписана більш ніж 180 країнами світу, включаючи всі країни колишнього СРСР і всі промислово розвинені країни. Україна ратифікувала РКЗК ООН  у 1996 році.

Конференції сторін конвенції збираються один раз на декілька років для розгляду втілення положень РКЗК ООН, ухвалення рішень з подальшої розробки правил конвенції і переговорів щодо нових зобов'язань. У 1997 році у Кіото відбулася третя конференція COP3, на якій був прийнятий Кіотський протокол РКЗК ООН. У 2015 році в Парижі відбулася 21-ша конференція COP21, на якій була укладена Паризька кліматична угода РКЗК ООН.

Згідно з Кіотським протоколом країни домовилися скоротити та стабілізувати рівень викидів парникових газів. Кожна держава отримала певні квоти на викиди до атмосфери парникових газів, а невикористані ліміти країни отримали можливість продавати.

У 2013 році на зміну Кіотському Протоколу було укладено Паризьку угоду, згідно з якою усі держави світу, незалежно від рівня економічного розвитку, повинні докласти зусиль до зменшення викидів парникових газів.

Згідно з Паризькою кліматичною угодою країни-учасники в індивідуальному порядку визначають свої національні внески у досягнення спільної мети і переглядають їх раз на 5 років. Перша оцінка відбудеться у 2023 році. Під час здійснення глобальної оцінки не буде перевірятися індивідуальна участь окремих країн, а буде проведений глобальний аналіз того, що було досягнуто і що ще слід зробити.

Україна ратифікувала Паризьку кліматичну угоду в 2016 році, крім того, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату.

Для досягнення поставленої мети в Україні розробляється абсолютно новий інструмент реалізації державної політики у сфері зміни клімату – Система торгівлі квотами на викиди парникових газів.

 

 

В статті частково використана інформація з мережі Інтернет