Житомирська обласна державна адміністрація

Управління екології та природних ресурсів

 

Яскраві барви польових квітів Житомирщини. ФОТО » Zhitomir-OnLine | Новини  Житомира | Новости Житомира 

 

ОГЛЯД СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(за моніторинговими показниками)

 

Червень 2021 року

Стан атмосферного повітря

(червень 2021 р.)

 

Моніторинг забруднення атмосферного повітря в місті Житомирі  у червні 2021 року здійснювався на двох стаціонарних постах за вмістом чотирьох основних домішок:  завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю і діоксиду азоту.

У червні Житомирським ЦГМ відібрано 576 проб атмосферного повітря.  Проби на вміст завислих речовин, діоксиду сірки, діоксиду азоту були проаналізовані в лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Вміст оксиду вуглецю визначався фахівцями Житомирського ЦГМ на місці.

Загальний рівень забруднення повітря у травні у місті оцінювався, як низький.

Середньомісячні концентрації домішок складали: з діоксиду сірки - 0,8 ГДК с. д., з завислих речовин - 0,7 ГДК с. д., з оксиду вуглецю - 0,2 ГДК с. д., діоксиду азоту - 2,5 ГДК с. д.

 

Стан забруднення поверхневих вод

(червень 2021 р.)

       Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

        Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у травні  надали: басейнове управління водних ресурсів р.Припять, КП  Житомирської міської ради «Житомирводоканал», міське комунальне підприємство «Бердичівводоканал», КП НВМР «ВУВКГ» м.Новоград-Волинський, Волинський ЦГМ.

    За даними моніторингу поверхневих вод, проведеного КП “Житомирводоканал” в червні місяці 2021 р. зафіксовано забруднення р. Тетерів та р. Кам'янка недостатньо очищеними стічними водами по мікробіологічних показниках: індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) скидів № 2, 5, 6 складає по 6200 в 1 дм3, при нормі затверджених властивостей зворотних вод 5000 в 1 дм3.

  В результаті хімічних досліджень зворотних вод скидів № 2, № 5, № 6 не зафіксовано погіршення лабораторних аналізів згідно гранично-допустимому скиду (ГДС) речовин у водний об’єкт за стічними водами.

  По створах р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 2, р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 5 поверхнева вода не відповідає господарсько-побутовому нормативу СанПин № 4630-88 по показниках ХСК, БСК5, залізу.  Вміст розчинного кисню 8,83-8,43,  мгО2/дм3.

  По створах р. Кам'янка (річка 500 м вище скиду № 6 та 500 м нижче скиду № 6) по показниках (ХСК – 1,42 р, БСК5 – 1,4 р, азоту ам. – 2,38 р., фосфатах – 5.6 р, залізу – 3.9 р.), нітритах – 1,37 р. (р. 500 м нижче скиду № 6) вода не відповідає рибогосподарському нормативу (ОБУВ). Вміст розчинного кисню 8,80-8,74 мгО2/дм3.

        За результатами проведених досліджень (на 7 пунктах спостережень та 1 транскордонному створі), гідрохімічний стан води знаходився на задовільному рівні, з незначними сезонними змінними значеннями якісних хімічних та фізико-хімічних показників води, характерних для стану вод початку літнього періоду.

Основні фактори, які вплинули на якісний стан вод, це зростання температурного режиму повітря і води, сонячна, спекотна із короткими зливами погода протягом усього місяця.

За результатами аналізів по усіх контрольованих створах, крім р.Ірша (Малинське та Іршанське водосховище) фіксується зниження органічного забруднення, показник ХСК знаходився на рівні: в суббасейні Прип’яті 24,38-33,24 мгО/дм3 (перевищення 1,6-2,2 раза), а суббасейн середнього Дніпра - 24,48-37,44 мгО/дм3 (перевищення 1,6-2,5 раза).

         Крім того по усіх створах, крім р. Гнилоп’ять, вміст заліза загального перевищив нормативне значення в 1,3-8,5 раза (0,40-2,541 мг/дм3).  Максимальне значення визначається на транскордонному створі з республікою Білорусь, в р. Уборть, с. Рудня Хочинська. Таким чином кольоровість води зросла з 235 до 375 градусів.

      Порівняно з травнем вміст марганцю знизився в річках: Ірша (Малинське водосховище) з 0,408 до 0,091 мг/дм³;  Случ  з 0,152 до 0,080 мг/дм³,   Уж  з  0,112  до 0,072 мг/дм³, а  в  річці Уборть зниження з 0,126 до 0,080 мг/дм³. 

У порівняльних значеннях за основними показниками якість води протягом червня  складала:

-  з попереднім місяцем 2021 року – без суттєвих змін.

-  з відповідним періодом 2020 року – незначне погіршення якісного стану.

Вміст розчиненого у воді кисню  знаходиться на рівні: суббасейн Прип'яті – 8,24-8,96 мгО2/дм3, суббасейн середнього Дніпра - 8,32-10,08 мгО2/дм³.

Характеристика якісного стану масивів поверхневих вод у суббасейні Прип'яті порівняно з травнем 2021 року:

Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський. Гідрохімічний стан водосховища характеризується як стабільний, має місце незначне  підвищення органічного забруднення за показником ХСК з 30,69 до 27,66 мгО/дм³, БСК5 з 2,88 до 2,64 мгО2/дм³, заліза загального з 0,562 до 0,650 мг/дм³ та марганцю з 0,152 до 0,080 мг/дм³.

р.Уж, питний водозабір м. Коростень. Якісний стан питного водосховища стабільний. Фіксується зниження органічного забруднення за показником ХСК з 30,80 до 24,38 мгО/дм³, марганцю з 0,112 до 0,072 мг/дм³, вміст заліза загального зріс з 0,580 до 1,100 мг/дм³, фосфору ортофосфатів 0,112 до 0,028 мг/дм³.

р.Уборть, с.Рудня Хочинська, кордон з Республікою Білорусь. Фіксується зниження показників, які характеризують органічне забруднення ХСК з 39,60 до 33,24 мгО/дм³, БСК5 з 3,28 до 2,80 мгО2/дм³, нітрогену амонійного з 0,410 до 330 мг/дм³, заліза загального з 1,694 до 1,450 мг/дм³ та марганцю з 0,126 до 0,080 мг/дм³. Разом з тим вміст заліза загального підвищився з 1,450 до 2,541 мг/дм³.

Характеристика якісного стану масивів поверхневих вод у суббасейні середнього Дніпра  порівняно з травнем 2021 року:

Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Якісний стан питного водосховища суттєвих змін не зазнає. Фіксується незначне зниження показників, які характеризують органічне забруднення за ХСК з 37,26 до 31,62 мгО/дм³, БСК5 3,28 до 3,04 мгО2/дм³, вмісту марганцю з 0,104 до 0,088 мг/дм³ та ріст заліза загального з 0,375 до 0,475 мг/дм³.

Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.  Якісний стан питного водосховища характеризується як стабільний.  Хімічні та фізико-хімічні показники знаходяться у межах нормативних значень, крім ХСК, яке становить 26,59 мгО/дм³ (ГДК-15), та заліза загального - 0,425 мг/дм³ (ГДК – 0,3).

 

Малинське водосховище на р. Ірша, питний водозабір м. Малина. Фіксується  зниження вмісту заліза загального з 0,450 до 0,400 мг/дм³ та марганцю з 0,408 до 0,091 мг/дм³. Разом з тим має місце незначне підвищення показників, які характеризують органічне забруднення за ХСК з 23,67 до 26,52 мгО/дм³,  сульфатів з 83 до 102 мг/дм³ та БСК5 з 2,56 до 2,32 мгО2/дм³.

Вознянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина. Якісний стан водосховища дещо покращився, фіксується зниження органічного забруднення  за показниками ХСК з 30,13 до 24,48 мгО/дм³, заліза загального з 0,988 до 0,662 мг/дм³ та марганцю з 0,205 до 0,194 мг/дм³.

Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева.  Фіксується незначне зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 39,17 до 37,44 мгО/дм³, БСК5 з 3,36 до 3,20 мгО2/дм³, заліза загального з 0,330 до 0,238 мг/дм3 та підвищення, у межах норм, марганцю з 0,080 до 0,096 мг/дм³, сульфатів з 48 до 54 мг/дм³ та сполук нітрогенної групи.

 

 

Радіаційний стан

(червень 2021 р.)

 

  За даними обласного центру з гідрометеорології, середньомісячний рівень гамма-фону по області у червні становив 13 мкР/год, що не перевищує нормативних показників.

  Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у Коростенському районі – 16 мкР/год; Новоград-Волинському районі – 12 мкР/год;  Олевському районі – 11 мкР/год; Овруцькому районі – 13 мкР/год та м. Житомир – 13 мкР/год.

 

 


 

 

Звітувач: Управління ОНПС в Житомирській області

 

 

 

 

Період звітування: рік Þ

2021

Обрати (обов'язково)

Період звітування: місяць Þ

червень

Обрати (обов'язково)

Версія 2.1

 

 

 

 

 

Загальні відомості про пункт спостереження

Код ПС у Державному реєстрі

Опис місця розташування ПС/створу

Довгота

Широта

Назва головного  водного басейну чи моря

Назва водотоку, водойми

 

 

 

 

 

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

21.07.10.06.06.005

м.Новоград-Волинський, питний в/з

27.375

50.356

Дніпро

р.Случ

21.07.10.06.06.010

с.Хочино, гребля, кордон з Білоруссю

27.541

51.279

Дніпро

р.Уборть

21.07.10.06.06.015

м.Коростень, питний в/з

28.709

50.995

Дніпро

р.Уж

21.07.10.06.06.020

м.Житомир, питний в/з

28.333

50.132

Дніпро

р.Тетерів

21.07.10.06.06.025

м. Радомишль, 1 км нижче міста

29.185

50.306

Дніпро

р.Тетерів

21.07.10.06.06.030

м.Бердичів

28.581

49.888

Дніпро

р.Гнилоп'ять

21.07.10.06.06.035

м.Малин, питний в/з

29.132

50.458

Дніпро

р.Ірша

21.07.10.06.06.040

с.Рудня Городище

29.173

50.425

Дніпро

р.Возня

21.07.10.06.06.045

м.Ружин, 2 км нижче міста

29.148

49.432

Дніпро

р.Роставиця

21.07.20.06.06.050

с.Нова Борова, Іршанське вдсх. в/б'єф, питний в/з смт. Іршанськ

28.369

50.418

Дніпро

вдсх.Іршанське

 

 

 

 

 

Загальні відомості про пункт спостереження

Показники сольового складу

Відомчий код ПС

Відомча приналежність ПС

Назва підрозділу, що здійснює спостереження

Загальна жорсткість

Лужність

Хлориди

Сульфати

 

 

 

мг-екв/дм3

мг-екв/дм3

мг/дм3

мг/дм3

A7

A8

A9

C5

C6

C10

C11

ЧЕР ДНЕПР 0981 0412 0105 0000 0000 0203 02 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

4,1

3,0

26

45

ЧЕР ДНЕПР 0981 0280 0000 0000 0000 0120 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

 

 

 

 

ЧЕР ДНЕПР 0981 0028 0000 0000 0000 0172 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

2,6

1,8

21

48

ЧЕР ДНЕПР 0955 0000 0000 0000 0000 0259 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

3,5

2,6

24

48

ЧЕР ДНЕПР 0955 0000 0000 0000 0000 0175 02 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

 

 

 

 

ЧЕР ДНЕПР 0955 0258 0000 0000 0000 0059 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

5,9

5,2

45

54

ЧЕР ДНЕПР 0955 0118 0000 0000 0000 0031 02 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

3,3

2,0

28

102

ЧЕР ДНЕПР 0955 0118 0022 0000 0000 0008 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

 

 

 

 

ЧЕР ДНЕПР 0720 0222 0000 0000 0000 0071 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

 

 

 

 

ЧЕР ДНЕПР 0955 0118 0000 0000 0000 0079 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

3,3

2,2

24

45

 

 

 

Загальні хімічні й фізичні показники групи трофо-сапробності

Показники групи трофо-сапробності - окислюваності й кисневого режиму

Температура

Завислі речовини

Показник рН

Прозорість

Розчинений кисень

БСК5

ХСК

ºС

мг/дм3

рН

см

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

D1

D2

D3

D5

E1

E3

E6

19

5,8

7,47

21

8,48

2,64

27,66

 

 

 

 

 

 

 

21

5,1

7,11

29

8,24

2,56

24,38

20

5,2

8,01

29

9,92

3,04

31,62

 

 

 

 

 

 

 

17

6,5

7,96

18

10,08

3,20

37,44

23

5,0

7,73

30

9,04

2,56

26,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

5,0

7,62

30

9,04

2,56

26,59

 

 

 

 

Показники групи трофо-сапробності - вмісту біогенних елементів

показники групи специфічних речовин - неорганічні речовини

Азот амонійний

Амоній сольовий

Нітрити

Нітрати

Азот загальний

Фосфати

Фосфор загальний

Залізо загальне

Марганець

мгN/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мгN/дм3

мг/дм3

мгP/дм3

мг/дм3

мг/дм3

F1

F2

F4

F6

F9

F13

F15

G1

G3

0,26

0,333

0,023

0,620

0,90

0,024

0,05

0,65

273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

0,32

0,012

0,33

0,59

0,028

0,056

1,1

216

0,20

0,256

0,025

0,25

0,48

0,016

0,034

0,475

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30

0,384

0,009

0,230

0,54

0,014

0,029

0,238

362

0,23

0,294

0,002

0,21

0,44

0,017

0,035

0,400

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,16

0,205

0,004

0,21

0,37

0,020

0,042

0,425

242