До відома громадськості про Національну стратегію щодо поводження з видами-вселенцями інвазійними чужорідними видами флори і фауни в Україні.

Colorado potato beetle.jpg

       Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації доводить до відома громадськості, що Мінприроди розробило проект Національної стратегії щодо поводження з видами-вселенцями інвазійними чужорідними видами флори і фауни в Україні на період до 2030 року.

        Стратегія встановить правові механізми щодо поводження з ІЧВ, зокрема буде схвалено нормативно-правові акти, методичні рекомендації, а також внесено відповідні зміни до чинних нормативно-правових актів стосовно сільського, рибного, лісового, мисливського, житлово-комунального господарств, транспортної інфраструктури, природно-заповідного фонду, ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, санітарного та епідемічного благополуччя населення, митної справи.

        Розроблення стратегії щодо поводження з видами-вселенцями удосконалить державну екологічну політику щодо запобігання проникненню інвазійних чужорідних видів і посилить контроль за проникнення їх до природних екосистем. Крім того, мінімізує несприятливий вплив таких видів на господарську діяльність та здоров’я людини.

     Детальна інформація за посиланням:  https://menr.gov.ua/news/33369.html

     Інвазійні (інвазивні) види - алохтонні види із значною здатністю до експансії, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини й становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем, конкуруючи з автохтонними видами за екологічні ніші, а також спричиняючи загибель місцевих видів. Процес розселення диких видів рослин і тварин на нові території визначається терміном біологічні інвазії.

     Опісля нищення місць перебування інвазійні види становлять найбільшу загрозу для світового біорізноманіття. Інвазійні види рослин є значною проблемою на територіях, що охороняються, витискаючи місцеві види рослин, для яких власне й було створено охоронні території. У таких випадках постає питання про заходи проти прибульців (головним чином механічне знищення).

     Біологічні інвазії швидкоплинні явища, які відбуваються протягом одного або кількох поколінь і призводять до формування нових частин ареалу. Цим вони відрізняються від експансій (поступових розширень ареалів), які можуть відбуватися поступово, упродовж кількох популяційних циклів. Ці процеси нерідко розглядають як особливий тип біологічного забруднення. Пусковим механізмом для розвитку біологічних інвазій є порушення природних бар'єрів для розселення, формування «екологічних коридорів» для розселення (наприклад, канали меліоративних систем, лісосмуги, придорожні смуги). Проте найпоширенішими стали штучні (часто ненавмисні) інтродукції видів.

     Поява інвазійних видів розглядається як екосистемна мутація, яка призводить до перебудови структури угруповань.

Найвідоміші біологічні інвазії в Україні:

-поява пацюка мандрівного (сірого) у середині 19 ст.;

-багаторазові появи чужорідних вірусних захворювань;

-розселення колорадського жука;

-розселення амброзії полинолистої;

-поширення борщівника через необдуману інтродукцію;

-завезення морських безхребетних з баластними водами: мнеміопсіс, краб голландський, мохнорукий краб китайський, рапана венозна тощо.

 

 

Амброзія полинолиста

Ambrosia artemisiifolia L.

Борщівник

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Cow_Parsnip.jpg

Інформація: Вікіпедія, сайт Мінприроди.