Василь Полуйко: «Вперше в Україні видано «Національний каталог біотопів України»

Заступник міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко вважає, що розроблення та видання каталогу біотопів України  -  черговий крок, який наблизить національні стандарти зі збереження природи до загальноєвропейських.

Науковцями в рамках проекту «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища» (APENA)  вперше було  розроблено Національний каталог біотопів України.

«Національний каталог включає інформацію про усю різноманітність біотопів (природних оселищ) України. Крім того, каталог містить «Методику польового картування оселищ», метою якої є підготовка методологічної бази для здійснення інвентаризації оселищ мережі NATURA 2000 та Смарагдової мережі та підготовки менеджмент-планів. Його можна використовувати для картування будь яких цінних природних, напівприродних і навіть штучних оселищ», - розповів Василь Полуйко.

Заступник міністра пояснив, що в сучасному світі  втрата біорізноманіття  відбувається катастрофічними темпами. Саме тому провідна частина європейського співтовариства усвідомивши, що видова охорона  не в змозі забезпечити  ефективне збереження  біоти, почала формувати  оселищну концепцію, яка сьогодні стала базисом охорони природи в Європі.

В каталозі, для кожного типу біотопів наведено українську і англійську назви, фотографію, співвідношення з біотопами EUNIS, одиницями, занесеними до переліків Резолюції 4 Бернської конвенції та Додатку І Оселищної Директиви, Зеленої книги України. Крім того зазначено синтаксономічні одиниці, еколого-флористичні класифікації, перелік характерних видів (переважно рослин, в окремих випадках також тварин), домінанти, екологічну характеристику, поширення в Європі та Україні.

Каталог буде розповсюджено серед біосферних та природних заповідників, національних природних парків, інших установ ПЗФ, наукових установ та вищих навчальних закладів.

Для отримання примірника звертатися на електронну адресу: boldarevad@menr.gov.ua

Крім того, можна скачати електронний варіант Каталогу за посиланням:

https://www.researchgate.net/publication/331935396_NATIONAL_HABITAT_CATALOGUE_OF_UKRAINE?fbclid=IwAR3zuJ07xTfMTiOHfhvq9ka1HcLogtHXkLCNDDc_R3pCxP_kVrcBl1980lY

Довідково:

Природне оселище (біотоп) відповідно до Оселищної директиви – це ділянка суші чи водного простору природного або напівприродного походження, яка визначається за абіотичними та біотичними характеристиками.

Додатком XXX до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) передбачено заходи щодо наближення національного законодавства в секторі «Охорона природи» у частині двох директив ЄС:

Директива № 2009/147/ЄС про захист диких птахів;

Директива № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування дикої флори та фауни.

Скорочені назви – Пташина та Оселищна директиви.

Україна взяла на себе зобов’язання впроваджений в наше законодавство принцип збереження біорізноманіття на рівні природних оселищ (біотопів), а це один із ключових механізмів охорони природи в ЄС. Формування мережі природоохоронних територій на основі оселищного принципу створює умови не тільки для збереження видів, але й для відтворення їхніх популяцій. 

Електронний варіант каталогу можна отримати за посиланням: Електронний варіант каталогу,  .pdf (4893 Кб)

та у високій якості : Електронний варіант каталогу 

 

https://menr.gov.ua/files/images/news_2019/23042019/1.jpg

https://menr.gov.ua/files/images/news_2019/23042019/2.jpg

https://menr.gov.ua/files/images/news_2019/23042019/3.jpg

Джерело: https://menr.gov.ua/news/33344.html