Додаток

до рішення обласної ради

від 07.03.2018            № 998

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення

 

з/п

Назва

Площа, га

Місцезнаходження

Землекористувачі, землевласники

Коротка характеристика

1

2

3

4

5

6

1

Ботанічний заказник місцевого значення «Карачина гора»

24,0

ДП «Попільнянське лісове господарство»,         Ружинське лісництво,

квартал 37 виділ 4

ДП «Попільнянське лісове господарство»

Особливу цінність у заказнику представляють собою популяції підсніжника білосніжного, коручки морозниковидної, лілії лісової, зозулиних сльоз яйцевидних, гніздівки звичайної, занесених до «Червоної книги України» (2009)

2

Ботанічний заказник місцевого значення               «Голубіївський ліс»

145,7

ДП «Попільнянське лісове господарство»,          Ружинське лісництво»,                квартали 32, 33, 34,

ДП «Коростишівський лісгосп АПК»            Андрушівське лісництво                   квартал 129, виділи 3, 4, 5

ДП «Попільнянське лісове господарство»,  

ДП «Коростишів-ський лісгосп  АПК»

Найбільшу цінність у заказнику становлять заплавні зріджені середньовікові дубові ліси, в яких знайдено унікальну популяцію рябчика шахового, яких у Правобережному лісостепу України виявлено всього дві.                               Також значну цінність мають похідні старовікові липово-грабові ліси у типі лісорослинних умов свіжий груд, типовому для лісостепової зони. Тут зареєстровано щільну популяцію підсніжника білосніжного, занесеного до «Червоної книги України» (2009). Щільність популяції коливається від 8 особин/м2 до  40 особин/м2.Під час масового цвітіння (кінець березня-початок квітня) цей вид створює суцільний білий аспект.

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                                                                                                                                С.М. Крамаренко