Житомирська обласна державна адміністрація

Управління екології та природних ресурсів

 

Переглянути вихідне зображення

 

ОГЛЯД СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(за моніторинговими показниками)

 

Березень 2021 року

Стан атмосферного повітря

(березень 2021 р.)

 

Моніторинг забруднення атмосферного повітря в місті Житомирі  у березні 2021 року здійснювався на двох стаціонарних постах за вмістом чотирьох основних домішок:  завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю і діоксиду азоту.

У березні Житомирським ЦГМ відібрано 596 проб атмосферного повітря.  Проби на вміст завислих речовин, діоксиду сірки, діоксиду азоту були проаналізовані в лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Вміст оксиду вуглецю визначався фахівцями Житомирського ЦГМ на місці.

Загальний рівень забруднення повітря у березні у місті оцінювався, як низький.

Середньомісячні концентрації домішок складали: з діоксиду сірки -   0,8 ГДК с. д., з завислих речовин - 0,6 ГДК с. д., з оксиду вуглецю - 0,2 ГДК с. д., діоксиду азоту - 2,4 ГДК с. д.

 

 

Стан забруднення поверхневих вод

(березень 2021 р.)

 

       Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій та фоновими показниками.

        Інформацію про стан забруднення поверхневих вод у березні  надали: басейнове управління водних ресурсів р.Припять, КП  Житомирської міської ради «Житомирводоканал», міське комунальне підприємство «Бердичівводоканал», Коростенське комунальне підприємство «Водоканал», Волинський ЦГМ.

        За даними моніторингу поверхневих вод, проведеного  КП «Житомирводоканал» в березні 2021 р. забруднення р. Тетерів та р. Кам'янка недостатньо очищеними стічними водами не зафіксовано.

        Якість зворотних вод скидів № 2, № 5, № 6 відповідають гранично-допустимому скиду (ГДС) речовин у водний об’єкт за стічними водами.

        Індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) скидів № 2, 5, 6 складає 5000 в 1 дм3, при нормі затверджених властивостей зворотних вод 5 000  в 1 дм3.

        В поверхневих водах р. Тетерів 500 м вище скиду № 2 та 500 м нижче скиду № 2 вміст розчинного кисню 11,47-11,06 мгО2/дм3. За показниками ХСК, БСК5, залізу поверхнева вода річки Тетерів вище та нижче скиду № 2 не відповідає нормативам СанПин № 4630-88 (ХСК – 1,4 р., БСК5 – 1,4 р., залізу – 1,1 р.).

        За даними гідрохімічних спостережень р. Тетерів 500 м вище та 500 м нижче скиду № 5 вміст розчинного кисню 10,82-10,89 мгО2/дм3. По нормативам ХСК (в 1,43 р.), БСК5 (в 1,43 р.) та залізу (в 1,13 р.) поверхнева вода річки Тетерів не відповідає нормативам госпитного використання (СанПин).

В поверхневих водах р. Кам'янка 500 м вище та 500 м нижче скиду № 6 вміст розчинного кисню 10,82 мгО2/дм3. Перевищення ГДК ОБУВ по азоту амонійному в 2,62 р., залізу в 3,77 р., ХСК – 1,38 р., БСК5 – 1,38 р., фосфатах – 6,26 р., нітритах (річка 500 м нижче скиду № 6) в 1,37 р.

Результати моніторингу якісного стану масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення на 7 пунктах спостережень та 1 транскордонному створі за березень 2021 року наводимо далі.

Має місце перевищення нормативу за показником ХСК (хімічне споживання кисню), який характеризує органічне забруднення, а саме: в суббасейні Прип’яті показник ХСК знаходиться на рівні 28,34-36,72 мгО/дм3 (перевищення 1,9-2,4 раза), а в суббасейні середнього Дніпра – 26,31-32,64 мгО/дм3 (перевищення 1,8-2,2 раза), але  порівняно з лютим суттєвих змін не зазнає.

Крім того по усіх створах, крім р.Ірша (Іршанське водосховище) та р.Гнилоп’ять вміст заліза загального перевищує нормативне значення в 1,1-5,2 раза (0,313-1,573 мг/дм3). Максимальне значення визначається  на транскордонному створі з республікою Білорусь, в  р.Уборть, с.Рудня Хочинська. Підвищений вміст заліза не пов’язаний з техногенним забрудненням, а зумовлений впливом болотних вод водозбірного басейну, які містять багато органомінеральних сполук заліза, як результат у цьому створі кольоровість води становить 167 градусів, для порівняння в інших річках цей показник 35-45 градусів.

Основні фактори, які впливали на якісний стан води це, опади у вигляді дощу та мокрого снігу, коливання рівнів води та збільшення поточної водності річок, яка  перевищила лютневу майже у три рази, що сприяло продовженню гідрохімічних процесів самоочищення води.

У порівняльних значеннях за основними показниками якість води протягом березня  складала:

-       з попереднім місяцем лютим 2021 року – на рівні аналогічного стану.

-       з відповідним періодом 2020 року – незначне покращення  якісного стану.

Вміст розчиненого у воді кисню знаходиться на рівні: суббасейн Прип'яті - 11,36-12,72 мгО2/дм3, суббасейн середнього Дніпра - 11,84-13,76 мгО2/дм³.

Характеристика якісного стану масивів поверхневих вод у суббасейні Прип'яті порівняно з лютим 2021 року:

Новоград-Волинське водосховище на р.Случ, питний водозабір м.Новоград-Волинський. Гідрохімічний стан водосховища характеризується як стабільний. Фіксується зниження органічного забруднення за показниками ХСК з 29,46 до 28,56 мгО/дм³, БСК5, вмісту заліза загального, сульфатів та підвищення  в межах нормативних значень нітрогену загального, нітрогену нітратного з 0,86 до 1,16 мг/дм³, фосфору ортофосфатів та марганцю з 0,067 до 0,088 мг/дм³.

 

 р.Уж, питний водозабір м. Коростень. Якісний стан питного водосховища характеризується як стабільний. Показники, які характеризують органічне забруднення на рівні ХСК-28,34 мгО/дм³, БСК5- 2,72 мгО2/дм³, вміст заліза загального знизився з 1,149 до 0,725 мг/дм³, марганцю з 0,104 до 0,088 мг/дм³, при цьому кольоровість води зросла з 55 до 75 градусів.

 

р.Уборть, с.Рудня Хочинська, кордон з Республікою Білорусь. Якісний стан поверхневої води суттєвих змін не зазнає. Показники, які характеризують органічне забруднення на рівні ХСК-36,72 мгО/дм³, БСК5- 3,20 мгО2/дм³, фіксується зниження заліза загального з 1,936 до 1,573 мг/дм³, марганцю з 0,136 до 0,112 мг/дм³. Разом з тим кольоровість води зросла до 167 градусів.

 

Характеристика якісного стану масивів поверхневих вод у суббасейні середнього Дніпра  порівняно з лютим 2021 року:

Водосховище «Відсічне» на р.Тетерів, питний водозабір м.Житомира. Якісний стан питного водосховища характеризується як стабільний. Фіксується зниження органічного забруднення за показниками ХСК, БСК5, заліза загального, сульфатів з 51 до 38 мг/дм³ та підвищення вмісту фосфору ортофосфатів, марганцю з 0,056 до 0,072 мг/дм³, сполук нітрогенної групи.

 

Іршанське водосховище на р. Ірша, питний водозабір смт. Нова Борова.  Якісний стан питного водосховища характеризується як стабільний. Фіксується незначне підвищення показників, які характеризують органічне забруднення ХСК, БСК5 та вмісту заліза загального.

 

Малинське водосховище на р. Ірша, питний водозабір м. Малина. Фіксується  зниження нітрогену нітритного, фосфору ортофосфатів, сульфатів з 118 до 102 мг/дм³ та марганцю з 0,142 до 0,112 мг/дм³.  Показники ХСК  на рівні 28,34  мгО/дм³, БСК5  -2,80 мгО2/дм³. Разом з тим має місце зростання  нітрогену амонійного з 0,180 до 0,400 мг/дм³ та заліза загального з 0,312 до 0,350 мг/дм³.

 

 

Вознянське водосховище на р. Возня, питний водозабір м. Малина. Якісний стан питного водосховища суттєво не змінився. Фіксується зниження нітрогену загального з 0,660 до 0,570 мг/дм³, нітрогену нітратного з 0,480 до 0,330 мг/дм³, заліза загального з 0,512 до 0,450 мг/дм³.   Показники ХСК  на рівні 26,31  мгО/дм³, БСК5  -2,56 мгО2/дм³.

 

 

  Бердичівське водосховище на р. Гнилоп'ять, питний водозабір м. Бердичева. Фіксується незначне зниження органічного забруднення за показником ХСК з 33,66 до 32,64 мгО/дм³, вмісту нітрогену загального з 0,730 до 0,660 мг/дм³, нітрогену нітратного з 0,430 до 0,350 мг/дм³.

 

Радіаційний стан

(березень 2021 р.)

 

  За даними обласного центру з гідрометеорології, середньомісячний рівень гамма-фону по області у березні становив 14 мкР/год, що не перевищує нормативних показників.

  Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований у Коростенському районі – 19 мкР/год. У Новоград-Волинському районі – 13 мкР/год;  Олевському районі – 13 мкР/год; Овруцькому районі – 15 мкР/год та м. Житомир – 14 мкР/год.

 

 


 

 

Звітувач: Управління ОНПС в Житомирській області

 

 

 

 

Період звітування: рік Þ

2021

Обрати (обов'язково)

Період звітування: місяць Þ

березень

Обрати (обов'язково)

Версія 2.1

 

 

 

 

 

Загальні відомості про пункт спостереження

Код ПС у Державному реєстрі

Опис місця розташування ПС/створу

Довгота

Широта

Назва головного  водного басейну чи моря

Назва водотоку, водойми

 

 

 

 

 

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

21.07.10.06.06.005

м.Новоград-Волинський, питний в/з

27.375

50.356

Дніпро

р.Случ

21.07.10.06.06.010

с.Хочино, гребля, кордон з Білоруссю

27.541

51.279

Дніпро

р.Уборть

21.07.10.06.06.015

м.Коростень, питний в/з

28.709

50.995

Дніпро

р.Уж

21.07.10.06.06.020

м.Житомир, питний в/з

28.333

50.132

Дніпро

р.Тетерів

21.07.10.06.06.025

м. Радомишль, 1 км нижче міста

29.185

50.306

Дніпро

р.Тетерів

21.07.10.06.06.030

м.Бердичів

28.581

49.888

Дніпро

р.Гнилоп'ять

21.07.10.06.06.035

м.Малин, питний в/з

29.132

50.458

Дніпро

р.Ірша

21.07.10.06.06.040

с.Рудня Городище

29.173

50.425

Дніпро

р.Возня

21.07.10.06.06.045

м.Ружин, 2 км нижче міста

29.148

49.432

Дніпро

р.Роставиця

21.07.20.06.06.050

с.Нова Борова, Іршанське вдсх. в/б'єф, питний в/з смт. Іршанськ

28.369

50.418

Дніпро

вдсх.Іршанське

 

 

 

 

Загальні відомості про пункт спостереження

Показники сольового складу

Відомчий код ПС

Відомча приналежність ПС

Назва підрозділу, що здійснює спостереження

Загальна жорсткість

Лужність

Хлориди

Сульфати

 

 

 

мг-екв/дм3

мг-екв/дм3

мг/дм3

мг/дм3

A7

A8

A9

C5

C6

C10

C11

ЧЕР ДНЕПР 0981 0412 0105 0000 0000 0203 02 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

5,6

4,4

33

45

ЧЕР ДНЕПР 0981 0280 0000 0000 0000 0120 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

 

 

 

 

ЧЕР ДНЕПР 0981 0028 0000 0000 0000 0172 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

4,5

3,8

36

38

ЧЕР ДНЕПР 0955 0000 0000 0000 0000 0259 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

 

 

 

 

ЧЕР ДНЕПР 0955 0000 0000 0000 0000 0175 02 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

 

 

 

 

ЧЕР ДНЕПР 0955 0258 0000 0000 0000 0059 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

6,8

5,8

47

51

ЧЕР ДНЕПР 0955 0118 0000 0000 0000 0031 02 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

3,4

2,2

30

102

ЧЕР ДНЕПР 0955 0118 0022 0000 0000 0008 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

 

 

 

 

ЧЕР ДНЕПР 0720 0222 0000 0000 0000 0071 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

 

 

 

 

ЧЕР ДНЕПР 0955 0118 0000 0000 0000 0079 01 18

Держводгосп

Дніпровське БУВР, Житомир. ОВГ

3,3

1,8

28

51

 

 

Загальні хімічні й фізичні показники групи трофо-сапробності

Показники групи трофо-сапробності - окислюваності й кисневого режиму

Температура

Завислі речовини

Показник рН

Прозорість

Розчинений кисень

БСК5

ХСК

ºС

мг/дм3

рН

см

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

D1

D2

D3

D5

E1

E3

E6

1

5,3

7,72

28

11,36

2,80

28,56

 

 

 

 

 

 

 

1

5,6

8,04

26

13,28

3,04

32,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5,7

7,96

20

11,84

3,20

32,64

3

5,1

7,56

30

13,76

2,80

28,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5,1

7,39

30

13,60

2,64

26,31

 

 

Показники групи трофо-сапробності - вмісту біогенних елементів

Показники групи специфічних речовин - неорганічні речовини

Азот амонійний

Амоній сольовий

Нітрити

Нітрати

Азот загальний

Фосфати

Фосфор загальний

Залізо загальне

Марганець

мгN/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мгN/дм3

мг/дм3

мгP/дм3

мг/дм3

мг/дм3

F1

F2

F4

F6

F9

F13

F15

G1

G3

0,33

0,422

0,014

1,160

1,5

0,024

0,024

0,513

0,088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45

0,576

0,006

0,85

1,31

0,017

0,017

0,313

0,072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30

0,384

0,014

0,350

0,66

0,018

0,018

0,295

0,088

0,40

0,512

0,006

0,37

0,68

0,018

0,018

0,350

0,112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,16

0,205

0,006

0,21

0,38

0,012

0,012

0,262

0,072